How & What? Items     Add item     Search  
Q/P Engines:
Modelraketmotoren- WECG?

First article Previous article 4 of 52 Following article Last article
Placed by: Bestuur DRRA on 31-01-07 12:32 | E-mail: info(at)drra.nl

Bij veel mensen, de overheid, verenigingen en bij leden, is er veel onduidelijkheid over de modelraketmotoren. Mag je die dingen nu wel hebben of niet? Moet je er speciale vergunningen voor hebben? Enz.

Tot voor kort geleden werd aangenomen dat motoren vielen onder de WECG: De Wet Explosieven voor Civiel Gebruik. Simpel gezegd valt alles wat knalt, ploft of vuur veroorzaakt daar zo´n beetje onder.
Een ongunstige positie, want als je onder de WECG valt als motor zijnde, dan moet het product in ieder geval een CE keurmerk hebben. Iets wat weinig modelraketmotoren hebben en een kostbare zaak om het te verkrijgen. Daarnaast zou je als gebruiker en als degene die het opslaat (in je huis) een 'Erkenning' moeten hebben van het Hoofd Plaatselijke Politie. Een soort toestemming om het spul te mogen hebben en gebruiken.

In de WECG staat in Artikel 2, dat Pyrotechnische Voorwerpen voor Technische Doeleinden worden uitgezonderd van de strenge WECG richtlijnen. De vraag was en is natuurlijk of modelraketmotoren daar nu onder vallen. Iets waar eigenlijk niemand echt een antwoord op wist. De overheid kon het ons in ieder geval niet vertellen. Sterker nog: zij kwam af en toe aan de DRRA vragen hoe het nu precies zat. In eerste instantie gingen wij er vanuit dat modelraketmotoren onder de WECG zouden vallen. De strengste optie dus.

Nou, prettig voor ons als hobbyïsten, blijken de zaken anders te liggen.

Na een gesprek met de verantwoordelijke van VROM (Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) werd er ook nog vermeld dat modelraketmotoren zouden vallen onder de WECG - en dus verboden zouden zijn. Dat was het uitgangspunt van het gesprek.
We hebben echter flink wat extra speurwerk verricht en de betreffende documenten op inhoud gecontroleerd. Daaruit blijkt dat zelfs de betreffende ambtenaren het niet altijd juist hebben en soms door de bomen (lees: de regels) het bos (lees: de wetgeving) niet meer kunnen zien.

Het volgende is nu van toepassing:

De getoetste feiten (29-01-2007):
 • Altijd van toepassing: Wet van 7 juli 1994, houdende vaststelling van de Wet Explosieven voor Civiel Gebruik (WECG)
 • Artikel 2 WECG: Deze wet is niet van toepassing op Pyrotechnische Artikelen, die zijn aangewezen in bijlage I en bijlage II, bij richtlijn nr. 2004/57/EG van de Commissie(Bijlage II geeft producten aan die nog getoets moeten worden of zij wel of niet binnen de WECG vallen. Echter is in NL besloten deze ook als Pyrotechnische Artikelen te behandelen. Zie document: w29953st.pdf, pagina 2, Artikel 1 - B -Artikel 2 - 1 - b - sub 1)
 • Bijgevoegd: Richtlijn nr. 2004/57/EG van de Commissie
 • Het document: RICHTLIJN 2004/57/EG VAN DE COMMISSIE, is het laatste geldige document. Er zijn geen wijzigingen uitgebracht ondertussen.
 • Dit is een document betreffende het identificeren van Pyrotechnische Voorwerpen en bepaalde munitie voor de doeleinden van Richtlijn93/15/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op Explosieven voor Civiel Gebruik.
 • Op pagina L127/79 van dit document, dit is bijlage I, staat aangegeven als allerlaatste regel: VN-nummer(UN nummer): 0432, Pyrotechnische voorwerpen voor technische doeleinden, 1.4S
 • De gangbare modelraketmotoren A t/m D hebben allen de classificatie 1.4S, met UN nummer 0432 en zijn dus WECG vrijgesteld.
 • De grotere motoren, bijv. Estes E, hebben UN nummer 0276 en zijn dus (nog)niet als vrijstelling aangegeven.
 • Bijgevoegd: motorcoderingen UKRA.PDF, met de huidige motorcoderingen.
Samenvatting / Conclusie:
-De motoren met UN Nummer 0432 (A t/m D) vallen niet binnen de WECG.
-De motoren met UN Nummer 0432 zijn geen explosieven, maar Pyrotechnische Artikelen voor Technische Doeleinden.
-Voor deze motoren is derhalve geen CE keurmerk nodig.
-Er is geen Erkenning van het Hoofd Plaatselijke Politie nodig.
-Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de regels van de ADR. Particulieren echter, zijn vrijgesteld van de ADR voorschriften voor het vervoer, mits het voor eigen gebruik, sportactiviteiten of recreatie is.

 • U mag modelraketmotoren A t/m D gewoon gebruiken.
 • U mag modelraketmotoren ook vervoeren.
 • U mag het luchtruim gebruiken onder bepaalde voorwaarden.
  (Zie Regeling Modelraketten)
 • Zorg voor toestemming van de grondeigenaar. Indien dit de gemeente is: regel een vergunning.
De betreffende documenten zijn als bijlagen toegevoegd. Klik op de links hieronder.
WECG.pdf
w29953st.pdf
Richtlijn200457EGvan deCommissie.pdf
motorcoderingen ukra.pdf
Vrijstelling van ADR voorschriften voor specifiek vervoer.pdf

Bestuur DRRA,
namens deze,
KJvTil

Goed nieuws | Reaction of: Pleun on 31-01-07 19:47 | E-mail: de_punt(at)hotmail.com
Goed nieuws!
zelf produceren? | Reaction of: Roland on 01-02-07 09:07 | E-mail: roland_lemmers(at)planet.nl
Betekent deze CE vrijstelling dat iemand zelfgemaakte motoren zou mogen gebruiken in een modelraket? Alleen nieuwsgierig :)
Re: zelf produceren | Reaction of: KJ on 01-02-07 16:43 | E-mail: info(at)drra.nl
Roland, Volgens mijn inlichtingen is het nog altijd verboden om zelf met 'explosieve' stoffen te experimenteren. Niet dat onze samenstellingen nu zo explosief zijn, maar het valt onder die noemer. De bovengenoemde motoren zijn vrijgesteld van de WECG. Motoren die je zelf zou maken hebben in ieder geval geen UN nummer en kunnen dus ook nooit vrijgesteld zijn van de WECG. De zogenoemde Basterd motoren waar je wel eens over leest zijn, voor zover mijn info reikt, simpelweg niet toegestaan. Zeker niet voor de verkoop. Ze zouden dan onder de WECG vallen, omdat ze geen UN nummer hebben en dus is er dan een CE keurmerk nodig. Voor zover ik weet is er geen enkele motor(A-D) die dat heeft. Op dit moment van schrijven zou een CE keurmerk zelfs ongunstig zijn. Want het impliceert dan dat de betreffende motor onder de WECG wetgeving valt. Zelf produceren raad het bestuur dan ook af. Groet, KJ :-)
vraagje | Reaction of: Arnold Mentink on 02-10-12 15:19 | E-mail: Arnoldmentink(at)gmail.com
als je dus een modelraket wilt lanceren (A-D), hoef je alleen aan de veligheidseisen van de regeling modelraketten te voldoen?

moet je ook lid zijn van een vereniging(DRRA)?
Re: Vraagje | Reaction of: DRRA - KJ on 02-10-12 18:25 | E-mail: info(at)drra.nl
Ja.
Ja, je dient lid te zijn.
Uitzondering: Je mag ook lanceren onder (super)visie van een lid.
Je kunt dus als niet-lid, gerust op een DRRA lanceerdag komen lanceren. We nodigen je daar zelfs toe uit.
Composiet motoren | Reaction of: Ben Albers on 22-01-13 16:14 | E-mail: bfalbers(at)scarlet.nl
Hi,

hoe zit dat eigenlijk met composiet motoren? Bestaan deze ook in uitvoeringen tot en met D? En zijn deze dan vrijgesteld of vallen deze onder de WECG? Zou als voordeel hebben een lager gewicht....

Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving?

Groet,Ben
Re: Composiet motoren | Reaction of: DRRA Bestuur - KJ on 14-03-13 17:13 | E-mail: info(at)drra.nl
@Ben
Ja, er zijn composiet D-motoren (Aerotech). Voor zover ik het weet zijn er op dit moment geen composiet A-B-C-motoren.
Wellicht komen er in de toekomst vanuit Duitsland deze motoren. Daar wordt nog aan gewerkt.

De Aerotech Single Use composiet motoren die minder dan 30gram brandstof bevatten, kunnen geklassificeerd worden als UN0349. Dat is een klasse die vrijgesteld is van de WECG. Die zouden we dus kunnen gebruiken (legaal). De vraag is echter hoe ze hier te krijgen? Dat geld trouwens ook voor de Aerotech E en F-motoren die aan bovenstaande criteria voldoen.

Tot nu toe zeggen we steeds dat we enkel tot en met de D-motor mogen gebruiken(legaal). Maar, als ze beschikbaar zouden zijn, kan dat dus tot en met F(gewicht <30gram brandstof, UN0349).

Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen bekend.
Composiet | Reaction of: Ben Albers on 14-03-13 18:09 | E-mail: bfalbers(at)scarlet.nl
Hi KJ,

duidelijk, thanks. Zou wel mooi zijn als daar aan te komen zou zijn. Maakt het aantrekkelijk om ook eens een wat groter model te bouwen zoals die Pro series van Estes.

Groet, Ben
Re: Pro-Series | Reaction of: DRRA-KJ on 14-03-13 22:59 | E-mail: info(at)drra.nl
Die kun je ook bouwen met een cluster van D-motoren lijkt me.
Pro | Reaction of: Ben Albers on 15-03-13 12:12 | E-mail: bfalbers(at)scarlet.nl
Hi KJ,

dat is natuurlijk duidelijk, maar het lijkt me een erg leuke uitbreiding van de mogelijkheden.

Wat ik niet begrijp is dat die single use motoren blijkbaar gewoon legaal zijn maar dat er niet aan te komen is. Estes heeft toch ook dergelijke motoren? En de Estes A-D motoren worden neem ik aan toch ook vanuit de VS naar Nederland verscheept ?

Groet, Ben
Re:Pro | Reaction of: DRRA-KJ on 15-03-13 19:38 | E-mail: info(at)drra.nl
Het is zo dat Aerotech de meeste motoren onder UN0351 verscheept. Die zijn niet vrijgesteld van de WECG. Ik heb zeer recent navraag gedaan bij Aerotech en de genoemde motoren mogen ook als UN0349 verscheept worden. Die zijn in ieder geval in NL wel vrij van de WECG. Dat is dus gunstig. Maar tot op heden nog niet zo gegaan.
Als er ook maar één motor tussen zit, die UN0351 is(meer dan 30gram brandstof) wordt de gehele zending UN0351 geclassificeerd.

De verzending voor de Estes A-D is wat eenvoudiger. Deze zijn UN0432 en vrij van de WECG. Er gaan geen motoren, voor zover ik het weet, rechtstreeks van de VS naar NL.
Deze gaan naar de Europa importeur/groothandel in Engeland. Dan is eerlijk gezegd de grootste horde al genomen...
Re: Pro | Reaction of: DRRA-KJ on 15-03-13 19:47 | E-mail: info(at)drra.nl
Het probleem is vooral dat de overheid regels aan het maken is, wat niet echt opschiet. Maar goed, vanaf 4-7-2013 moet dat grotendeels rond zijn.
Als je dan een vraag aan de overheid stelt over hoe je je opslag moet regelen(want je wilt het graag goed doen), krijg je eigenlijk van niemand een duidelijk antwoord(niemand weet het echt duidelijk). Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd.
Een ander antwoord is: "Het is ons niet bekend hoe het moet. Bij navraag krijgen wij ook geen duidelijk antwoord, dus schalen wij het in als aller gevaarlijkste categorie, het zekere voor het onzekere,... " Dan mag je dus weinig meer en kun je bijna niets doen als ondernemer. Je neemt dan niet snel het risico van duizenden euro's om vervolgens de goederen niet vrij te krijgen bij de douane...

Maar goed, er wordt aan gewerkt...
Pro | Reaction of: Ben Albers on 15-03-13 20:59 | E-mail: bfalbers(at)scarlet.nl
Ik weet uit ervaring hoe moeizaam vergunningenprocedures zijn....vooral onbekendheid met de materie bij overheden leidt inderdaad tot een standaardreactie zoals je beschrijft....

Ik ben in ieder geval blij met je/jullie inspanningen om beweging in deze materie te krijgen.
Pro | Reaction of: Ben Albers on 20-03-13 20:38 | E-mail: bfalbers(at)scarlet.nl
@KJ,

je schrijft dat je voor modelraketten.nl de Estes motoren importeert via Engeland en dat de lichtere composietmotoren buiten de WEGG vallen. Kan je de PRO motoren van Estes dan ook op deze wijze importeren?

Groet, Ben
Re: Pro | Reaction of: Modelraketten.NL on 20-03-13 21:43 | E-mail: info(at)modelraketten.nl
Nee, want de groothandel importeert ze niet...
Pro | Reaction of: Ben Albers on 20-03-13 21:50 | E-mail: bfalbers(at)scarlet.nl
Ah, duidelijk....
Re: Pro | Reaction of: Modelraketten.NL on 20-03-13 22:08 | E-mail: info(at)modelraketten.nl
Daarbij is het zo, heb het even nagekeken, dat alleen de E30-4/7 minder dan 30gram brandstof heeft(18gram). De andere motoren zitten daarboven.
Maar in principe zou die E30 toegelaten zijn... en dat geldt dan voor heel Europa.

Dit soort zoektochten geeft wel extra licht in de zaak. Want een E-motor zou erg prettig zijn. Het is wel iets jammer, dat het geen E20 of zo is, want die E30 brandt maar 1 sec.
Pro | Reaction of: Ben Albers on 05-04-13 13:43 | E-mail: bfalbers(at)scarlet.nl
Ik vind bij Aerotech ook wat E en zelfs F motoren tot 30 gram stuwstof. Zou dus mogen (?) maar waar haal je die dingen vandaan ??

Ben
Solar Igniters Estes | Reaction of: Modelraketten.NL on 25-06-15 16:03 | E-mail: info(at)modelraketten.nl
De elektrische ontbranders van Estes zien er tegenwoordig anders uit. Dat hebben de meesten wel opgemerkt. De zwarte kop is vervangen door een lichtgelige.

Daarmee is de samenstelling van deze ontbranders ook veranderd en wel dusdanig, dat ze niet meer onder gevaarlijke stoffen vallen.
Ze kunnen nu in grotere hoeveelheden verscheept worden, zonder een HAZMAT(=gevaarlijke stoffen) transport.

Handig!
Handig | Reaction of: Ben Albers on 25-06-15 17:15 | E-mail: bfalbers(at)gmail.com
Kunnen ze van dat spul ook motoren maken? vrolijk knipoogvrolijk schaterlach
Proces versnellen. | Reaction of: Martijn been on 19-02-17 17:27 | E-mail: m.been87(at)gmail.com
Ik lees net dat de grotere F-motoren (nog) niet beschikbaar zijn.
Is er iets wat de lezers van dit forum kunnen doen om hierbij te helpen?
Gr,
Martijn
F motoren | Reaction of: Ben Albers on 20-02-17 08:27 | E-mail: bfalbers(at)gmail.com
Hallo Martijn,
de eerste vraag is of je in het bezit bent van een WECG-erkenning. Die moet je hebben om met de zwaardere motoren te mogen werken. De tweede vraag is hoeveel ervaring je hebt met motoren tot en met D-klasse en hoever je bouwskills zijn gevorderd. Je moet niet onderschatten dat er bij gebruik van zwaardere motoren grotere krachten en snelheden optreden zodat je echt wel goed ontworpen en gebouwde modellen moet hebben. Alleen met voldoende ervaring in categorie tot en met D is het verantwoord om verder te gaan.
Heb je al eens gewerkt met clusteren van motoren? Ook door te clusteren kan je een hogere impuls bereiken, en bovendien is het op zich al een uitdaging om een model met meerdere motoren tegelijk goed te laten starten.

Groet, Ben Albers

D, E en F motoren | Reaction of: Modelraketten.NL on 20-02-17 13:02 | E-mail: info(at)modelraketten.nl
Re: Martijn
Je zou Aerotech kunnen aanschrijven en ze vragen of ze motoren via Modelraketten.NL kunnen gaan leveren.
Nu verwijzen zij door naar een invoerder in Zwitseland, die blijkbaar geen handel wil drijven, omdat er niet of nauwelijks een reactie vanaf komt.
 
Copy a link, after selecting, simply with CTRL+C or with the right mouse button

Add your reaction
Your name: (max. 25 chars) *
E-mail: (max. 35 chars)
Title: (max. 25 chars) *
* = Mandatory fields
Tip: Use at ‹E-mail› in stead of "@" these characters "(at)"

Message: (HTML not allowed)


Read your text carefully before adding!
Make changes, if neccesary, before adding.


back to 'How & what?'